Lahjoita yhdistyksemme rahankeräystilille  
FI08 5045 0620 0918 15
 

PAFi ry_netti2.jpg

Kuvia ja videoita tarhareissuilta

PAFi-filosofia

Tarkoituksemme on pyrkiä paikalliseen ja  globaaliin yhteiskuntamuutokseen, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville paremmat toimintamahdollisuudet nykyisiin sukupolviin nähden myös eläinsuojelun saralla.

Ensimmäiseksi yhteistyötahoksemme valitsimme pienen yhdistyksen, Pro Animals Romanian, koska löysimme heti heidän kanssaan yhteisen sävelen toiminnan suuntaviivoista. Niihin liittyy olennaisesti se, että autamme heitä paikallisella tasolla niin, että Pro Animals Romania hoitaa käytännön toimenpiteet yhteisössään, koska tuntevat mm. oman kulttuurinsa ja maansa toimintatavat parhaiten.  Pro Animals Finland ry:n rooli on olla tukena konsultoivana ja neuvoa antavana tahona sekä taloudellisen avun tuojana parhaan kykynsä mukaan.

Pitkän tähtäimen yhteinen tavoitteemme on niinkin haasteellinen kuin että
Pro Animals Romania kykenee yhteistyössä viranomaisten ja paikallisen väestön kanssa hoitamaan itse eläintensuojeluun liittyvät asiat ja edistämään yhteisönsä hyvinvointia niin, että eläinten asemaa yhteisössä arvostetaan ja eläimistä huolehtimisen tärkeys ymmärretään osana isompaa kokonaisuutta.

Yhdistys ei tuo Suomeen kodittomia koiria ja kissoja ulkomailta.

©2005-2021  -  Pro Animals Finland